Výlet na Popov

Popov, bývalá osada známá výrobou kozího sýra, zanikla po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce. Do dnešních dnů se zachovaly základy několika domů a základové zdivo popovské kapličky. Němými svědky, kteří ještě pamatují živou osadu, jsou dvě památné lípy – Horní a Dolní a památný Popovský jasan. Z lip je známější ta Dolní – lípa velkolistá. Je to královna mezi stromy a hned na první pohled je znát, že toho hodně zažila. Jedná se o jeden z nejstarších stromů Karlovarského kraje, její stáří se odhaduje na 600 let. Obvod kmene má 807 cm a ční do výšky 20 m. Za zmínku stojí jistě i Popovský jasan, který patří k největším jasanům v ČR a stal se vítězem ankety Strom roku 2002.

Na Popov se dostanete z města po zelené turistické značce. Napojit se na ni můžete u radnice nebo u kapličky sv. Anny. Odsud se vydáte Havlíčkovou ulicí za panelovými domy a budete lehce stoupat. Na konci stoupání budete od jáchymovskou sjezdovkou a můžete se kochat výhledy na město. Odsud už půjdete po asfaltové cestě pořád po zelené TZ. U sjezdovky je na cestě zákaz vjezdu, takže Vás nebudou rušit žádná auta. Po necelých 3 km dojdete k místu, kde bývala skládka a v roce 2002 byla zrekultivována. Zde se vyplatí dojít nakonec louky a rozhlédnout se na Doupovské hory a Vykmanov. Dále cesta pokračuje už po kamenité cestě, která Vás dovede až k popovské Dolní lípě.

Když se vydáte od lípy rovně a budete pokračovat vzhůru, dojdete ke skalnímu výběžku. Na jeho úplném vrcholu se nachází kříž. Vyplatí se vystoupat, protože se Vám naskytne nádherný výhled do širokého okolí. Uvidíte Klínovec, Doupovské hory, Ostrov i Karlovy Vary a pás Slavkovského lesa. Pod tímto vrcholkem, jste si určitě všimli malého turistického přístřešku, u kterého si můžete na ohništi rozdělat oheň a opéci buřty. Samozřejmě s největší opatrností.

Když se vrátíte k Dolní popovské lípě a dáte se od ní vpravo dolů po zelené TZ, dojdete ke zbytkům popovské kaple a dále k Popovskému jasanu. Tato cesta se dá prodloužit, pokud budete pokračovat pořád po zelené TZ. Budete klesat a dojdete až do obce Horní Žďár.

Od Dolní popovské lípy se nabízí také možnost vydat se po lesních cestách nahoru, stoupáním až do osady Mariánská. Pro tuto variantu doporučujeme navštívit Informační centrum a o cestě se informovat podrobněji.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)