Vycházka na Suchou

Suchá je malebná, původně hornická, osada cca2,5 km od Jáchymova, jež se vypíná v zalesněných kopcích. Dnes slouží převážně k rekreaci.

Na Suchou vede silnice, která prudce stoupá už od Kulturního domu a stoupání pokračuje až do středu osady. Dvořákovou ulicí dojdete k hotelu Panorama a pokračujte dále podél Fibichovy ulice po silnici v lese až do samotné osady. Suchá je velmi roztroušená a rozlehlá. Pokud se rozhodnete projít osadu až na konec, odměnou Vám bude například kostel Nejsvětější trojice z dvacátých let dvacátého století. V úplném středu osady se nachází dnes už opuštěný “Pašerák”, dříve vyhlášený výletní penzion.

Pokud budete pokračovat od “Pašeráka” doprava po žluté turistické značce, budete cca 300 metrů stoupat a dojdete k fotbalovému hřišti. Odsud můžete pokračovat po žluté TZ a okruhem přes bývalý areál dolu Plavno, kde se napojíte na modrou TZ, dojít zpět do Jáchymova.

Jestliže budete pokračovat od “Pašeráka” vlevo mezi domy, dojdete k malému romantickému jezírku, od kterého se dá putovat po turistických cestách po svazích Klínovce.

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, doporučujeme návštěvu Informačního centra pro podrobnější informace.

Vycházka na Suchou patří kvůli značnému převýšení k těm časově a i fyzicky náročnějším.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)