Radnice

radnice

V roce 1531 zakoupila městská rada dům Jeronýma Šlika v horní části města. Budova začala sloužit jako nová radnice pro rozvíjející se město. Původní šlikovský dům sloužil až do roku 1538, než vyhořel. Po opravách v letech 1540 – 1544 byl obnoven a rozšířen. Do dnešní podoby byla radnice přestavěna v letech 1901 – 1902 podle projektu Johana Benesche z Ústí nad Labem a Antona Hammerschiedta z Jáchymova (severní trakt byl zvýšen o jedno poschodí, zvýšena byla i věž). Nad hlavním portálem a zdí věže je znak města se sv. Jáchymem a sv. Annou.

Dnes je radnice sídlem Městského úřadu, Městské knihovny a Informačního centra. Ve druhém patře se nachází krásná obřadní síň.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)