První naučná radonová stezka na světě

První naučná radonová stezka na světě

Vyšší koncentrace ve starších jáchymovských domech jsou i důsledkem bývalé důlní činnosti – stavby byly stavěny na vysoce propustných důlních výsypkách a ke stavbě domů byly používány radioaktivní odpady z místního smolince vzniklé pří výrobě barev pro keramický a sklářský průmysl.

Na pozůstatky hornické činnosti narazíte i na trase naučné stezky o radonu. Jedná se o kamenité odvaly či Důl Svornost, jehož radonová voda slouží k léčebným procedurám v Lázních Jáchymov.

Stezka v délce 3 km vychází od muzea, pokračuje po úpatí západních svahů a končí u lázeňského domu Radium palace. Postupně projdete klidnými místními komunikacemi s překrásným výhledem na východní svah a za Špitálním kostelíkem dojdete do cíle po pohodlné lesní cestě. Na trase dlouhé 3 km je umístěno 9 tabulí věnujících se následujícím tématům:

– Působení radonu na zdraví člověka
– Co vše ovlivňuje koncentraci radonu v domě
– Zdroje radonu v domech
– Jak se měří radon
– První měření radonu a první ozdravná opatření na území ČR
– Jak zvýšit účinnost stávajících nefunkčních opatření (nové a praxí ověřené postupy)
Jaká opatření pomohou snížit koncentraci radonu ve stávajících stavbách
– Jak postupovat při ochraně nových staveb
– Radonový program ČR

Stezka je určená jak pro zvídavé turisty, tak pro pro pacienty lázní, kteří se dozvědí, jak radon ve vodě léčí.

(zdroj: http://www.krusnohorci.net)