Měšťanské domy

Měšťanské domy na náměstí Republiky se zajímavými kamennými portály pocházejí z období rozkvětu Jáchymova v 16. století.

č.p. 4 – dům z doby kolem roku 1520 se zachovalým renesančním jádrem. V 90. letech 20. století byl objeven renesanční trámový záklopový strop s dekorativními malbami. Původně patřil Vilému a Petru Vokovi z Rožmberka.

č.p. 8 – dům z doby kolem roku 1520 patří k nejstarším domům ve městě. Tento dům je připisován přímo zakladateli města Š. Šlikovi.

č.p. 126 – dům z poloviny 16. století sloužil jako městská šatlava. Dům purkmistra Johanna Müllera.

č.p. 143 – dům z doby kolem roku 1520. Dům zřejmě patřil hornímu hejtmanovi Heinrichu von Könneritz.

č.p. 146 – dům těžaře Hanse Pocka z první poloviny 16. století

č.p. 145 – dům z doby kolem roku 1760. Napravo je umístěn portál ze zbouraného domu č.p. 139

č.p. 292 – dům písaře Wolfa Thiela z roku 1543. V nástavci portálu je vidět znak stavebníka.

Stavebně velmi cenný je i dům č.p. 12 a dům s č.p. 72.

Za zmínku stojí i dům č.p. 467 na Havlíčkově ulici, který je zřejmě nejstarším domem s hrázděnou konstrukcí v Jáchymově.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)