Křížová cesta ke svobodě

křížová cesta

Pomník vězňům uranových dolů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku stojící před kostelem sv. Jáchyma.
15 pamětních kamenů směřijích k plastice Brána Svobody.
Pamětní kameny nesou jména koncentračních táborů a uranových šachet z 50. let 20. století.
Barbora
Bratrství
Bytíz
Eliáš
L – Elko
Ležnice
Mariánská
Nikolaj
Prokop
Rovnost
Svatopluk
Svornost
Vojna
Vykmanov
Brána svobody zobrazuje na jedné straně reliéf mříže, postavu klesajícího muže a letopočet 1948 – 89 a straně druhé ženskou postavu.

Autorem pomníku je sochař Roman Podrázský.
Pomník byl odhalen v roce 1996.

Každoročně na konci května se u pomníku koná vzpomínková akce politických vězňů Jáchymovské peklo.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)