Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie na Novém Městě (též kaple Matky Boží) je kaple u Jáchymova. Leží při silnici z Jáchymova na Mariánskou u domu č. p. 4.

Uvnitř kaple pocházející z druhé poloviny osmnáctého století se nachází kopie obrazu pasovské Madony Pomocné. Předlohou tohoto obrazu byl oltářní obraz z Innsbrucku od Lucase Cranacha, jenž jej namaloval na objednávku markraběte Fridricha III. roku 1514 ve Wittenbergu.

(zdroj: wikipedia)