Kaple Altöttinské Matky Boží

Kaple Altöttinské Matky Boží se nachází při cestě z Jáchymova okolo hradu Freudenstein k Novému Městu a již dlouhé roky je udržovaná svépomocí obyvatel Nového Města. Poslední opravu provedl p. Hammer. Tato barokní kaple je bez oken, s valenou klenbou a trojboce uzavřeným presbytářem s nikami po stranách. Uvnitř je umístěn oltář se sochou Černé Madony a sošky světců.

Altötting je významné poutní místo v Bavorsku na cestě z Mnichova do Pasova.

(zdroj: wikipedia)