Dívčí skok

Výstupem od Kulturního domu Dvořákovou ulicí dojdete k hotelu Panorama. Okolo něj projdete a napojíte se na lesní pěšinu, která zachází do lesa.

Zde se na chvilku zastavte. Po Vaší pravé ruce se vypíná malý nenápadný vrchol, na kterém je kříž. Tento vršek v dávných dobách sloužil jako šibeniční. V dobách, kdy jáchymovské kopce ještě bývaly holé a nezalesněné, bývala šibenice vidět z širokého okolí.

Na Dívčí skok budete dál pokračovat po pěšině smrkovým a bukovým lesem. Cesta vede příjemně po horském hřebeni a je místy lemována malými skalními útvary. Když začne cesta lehce klesat, sestoupíte k většímu skalnímu útvaru, který obejdete z levé strany a už uvidíte cíl této vycházky. Dřevěný altánek na skalním výběžku. Zde můžete posedět, odpočinout si a rozhlédnout se po jáchymovských kopcích.

Toto místo je opředeno pověstí o nešťastné dívce, která se z nešťastné lásky vrhla ze skály do hlubokého údolí. Možná i proto je dnes místo vyhledávaným cílem zamilovaných.

Vracet se nemusíte po stejné cestě. Je možné využít spodní cestu pod skalním útvarem a projdete se tak novými místy. Z lesa vyjdete na Smetanovu ulici, která je pod hotelem Panorama, takže pohodlně dojdete na ulici Dvořákovu a po ní sejdete zpět ke Kulturnímu domu.

(zdroj: www.mestojachymov.cz)